พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม "จวนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน"

          วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "จวนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน" น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ และเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อรณรงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ เป็นผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ - ๓๐ ชนิด เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ด้วยการปลูกผักแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ลดต้นทุนการผลิต ได้บริโภคผักที่ปลอดภัย และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404