พศจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

          วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วัดดาวดึงษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระศีลศาสตร์ จนฺทสาโร ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษ์ ร่วมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณ “คลองสามแยก” (คลองผีหลอก คลองอัมพวา และคลองดำเนินสะดวก โดยคลองทั้งสามสายต่างไหลเชื่อมต่อกับแม่น้ำราชบุรี แม่กลอง) หน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในเบญจสุทธคงคา และร่วมประชุม ณ ศาลากเอนกการโกศล วัดดาวดึงษ์ เพื่อร่วมหารือ วางแผน และติดตามการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404