โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร)

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา "ให้โอกาสพุทธธรรมบ้าง" โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชวสาโร) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT 2HD ช่อง 2) ในวันอังคาร ที่่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
—— ❖ ——
"ให้โอกาสพุทธธรรมบ้าง"
โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
—— ❖ ——
‘Giving Some Time and Attention to Buddhadhamma’
by Ajahn Jayasaro
The King’s Scholarships for Thai Monks presents A Dhamma Discourse offered to commemorate His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s birthday on 28th July 2021


image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181