ประกาศผลผู้ขอเช่าที่ดินวัดอินทร์ประเสริฐ (ร้าง)

          ตามที่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะหาผู้เช่าที่ดิน วัดอินทร์ประสริฐ (ร้าง) โฉนดเลขที่ ๕๘๑๕ บางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๗๑.๙๖ ตารางวา ตั้งอยู่ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขอเช่าที่ดินวัดอินประเสริฐ (ร้าง) จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้เสนออัตราค่าเช่าสูงสุดเรียงตามลำดับเป็นผู้เข้าทำสัญญา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
          บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับ ๑, ๒ และ ๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดอินประเสริฐ (ร้าง) กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ได้ส่งจดหมายแจ้งรายละเอียด ค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปยังที่อยู่ตามภูมิลำเนาที่ท่านแจ้งไว้แล้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศผลผู้ขอเช่าที่ดินวัดอินประเสริฐ (ร้าง).pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261