พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านศาสนศึกษา ภาค ๑๕

          วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวพร สิงหกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านศาสนศึกษา ภาค ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ร่วมด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการ กรรมการฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมจัดทำแผน กำหนดนโยบาย และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านศาสนศึกษา รวมทั้งพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404