พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีฉลองพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

          วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมชั้น ๓ วัดอินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีฉลองพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระเมธีวัชรประชาทร, ผศ.ดร. รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ โดยมี พระธรรมปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์ ร่วมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบัญชาฯ พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีและร่วมถวายมุทิตาสักการะ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404