โครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ณ วัดบางสะแก

                              วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ จัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ณ วัดบางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สมาทานศีล ถวายสังฆทาน ฟังการบรรยายธรรม และเจริญจิตตภาวนา สืบสานวิถีพุทธ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เสริมสร้างความสามัคคี   ในชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                      วัดบางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเดิมมีอยู่ 2 วัด คือวัดบางสะแกในและวัดบางสะแกนอก ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาเป็นวัดร้างมาประมาณ 200 ปีเศษ สมัยกรุงศรีอยุธยา      เสียแก่พม่า (พ.ศ. 2310) เหลือแต่วิหารหลังเดียว มีหลักฐานว่าพวกพม่าได้งัดเอาเพดานวิหารวัดบางสะแกนอกไปใช้ ต่อมาขุนวิสูตรโยธามาตย์ภักดี บ้านอยู่คลองบางสะแกน้อย ได้มาสร้างวัดใหม่ทั้งหมด และรวม 2 วัดเป็นวัดเดียวกัน ได้สร้างอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ        กุฏิสงฆ์ จึงมีพระจำพรรษา ตั้งแต่นั้นมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261