พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี

            วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม

            ทั้งนี้ พระราชสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ได้พรมน้ำมนต์ให้ผู้ร่วมพิธีทุกๆ คน เพื่อเป็นสิริมงคล

            มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชน โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามได้เป็นตัวแทนมอบเงินทุนช่วยเหลือ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261