ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) และจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) และจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 5 ห้องประชุมแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ร่วมกับคณะสงฆ์ พระราชสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระเมธีวัชรประชาทร, ผศ.ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม และพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181