พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมจัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ณ วัดดาวดึงษ์

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ จัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ณ วัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สมาทานศีล ถวายสังฆทาน ฟังการบรรยายธรรม และเจริญจิตตภาวนา สืบสานวิถีพุทธ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          วัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดโบราณเก่าแก่ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อยู่บริเวณ “คลองสามแยก” หน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์แห่งนี้ ซึ่งเป็น ๑ ในแม่น้ำ ๕ สาย หรือ เบญจสุทธิคงคา ที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณี ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ โดยเฉพาะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ประกอบด้วย (๑) แม่น้ำบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย์แขวงเมืองนครนายก (๒) แม่น้ำป่าสัก ตักที่ ตำบลท่าราบ แขวงเมืองสระบุรี (๓) แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่บางแก้ว แขวงเมืองอ่างทอง (๔) แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ ตำบลท่าไชยแขวงเมืองเพชรบุรี และ (๕) แม่น้ำราชบุรี ตักที่ ตำดาวดึงษ์ แขวงเมืองสมุทรสงคราม หรือที่วัดดาวดึงษ์ ในปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181