ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ผู้ได้รับเลือกในการขอซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะ

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ผู้ได้รับเลือกในการขอซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE ๑๒๕ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔


ไฟล์เอกสารประกอบ
รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE125.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,044