ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสงคราม

 ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายรนัสถ์ชัย  พุ่มเจริญ
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสันชัย  พัฒนะวิชัย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,529