พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมการประชุมเตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเปิดหอพิพิธภัณฑ์ และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พศจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการชูธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ณ วัดดอนมะโนรา พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมการประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,138