พศจ. สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พศจ. สมุทรสงคราม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญส่งผลงานวรรณกรรมเข้าประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีเนื้อหา "ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ณ วัดบางน้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404