โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นางสาวนวพร สิงหกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

นางสาวขจรพรรณ สุวรรณสำริด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพลกฤษณ์ คล่องแคล่ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสมเดช เกริกชัยวัน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนาตยา เกิดเดชา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวปิยะนุช อินทราพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายวิบูลย์ จำจด
พนักงานประสานงานและธุรการทั่วไป
นางวาณี สุขเกษม
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวสุรัสวดี พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
นายสถิระ นกอินทรีย์
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,498