โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นางสาวฉันทณา โพธาราม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นางสาวนวพร สิงหกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

นางสาวขจรพรรณ สุวรรณสำริด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสมเดช เกริกชัยวัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนาตยา เกิดเดชา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายวิบูลย์ จำจด
พนักงานประสานงานและธุรการทั่วไป
-
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวสุรัสวดี พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181