คำสั่ง ศบค. ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ควบคุมสูงสุด ควบคุม และเฝ้าระวังสูง

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง ศบค. ที่ 19-2564.pdf |
ข้อกำหนดฯ แห่ง พรก. ฉุกเฉิน (ฉบับที่37).pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,044