คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง พศจ.สส. ที่ ๑_๒๕๖๖ ลว. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,093