ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

         วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ากราบนมัสการ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ากราบนมัสการ พระราชวชิรดิลก เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และเข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 162,302