ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม เข้ากราบนมัสการ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เจ้าคณะอำเภออัมพวา และเจ้าคณะอำเภอบางคนที

          วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ากราบนมัสการ พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง พระครูประภัศร์วรพินิจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส และพระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 162,299