โครงการสตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด และกิจกรรม ๑ วัด ๑ คลังยาสมุนไพร ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

          วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๕๕ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการสตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด และกิจกรรม ๑ วัด ๑ คลังยาสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหาร และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
          โดยมี พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานคณะกรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,397