ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานทอดกฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19

          วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ วัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสมุทรสงคราม เพื่อให้คำปรึกษา แก่ไวยาวัจกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสมุทรสงคราม และมาตรการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๖๖๑/๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,461