ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจราจรวัดจุฬามณี

          วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่วัดจุฬามณี และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจราจรวัดจุฬามณี ณ ห้องประชุมอำเภออัมพวา โดยมี นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลการจราจรบริเวณถนนสายหลัก คือ ถนนสมุทรสงคราม-ดำเนินสะดวก และถนนทางเข้าวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา รวมถึง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เนื่องจากปัจจุบัน มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มีความศรัทธาหลั่งไหลกันเข้ามาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดจุฬามณีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นความหนาแน่นของการจราจรในเส้นทางดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,445