พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมศุลกากร ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง

          วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมศุลกากร ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
          โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมศุลกากรเข้าร่วมพิธี
          ในการนี้ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีดังกล่าว โดยมียอดปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวนทั้งสิ้น ๖,๑๐๒,๖๕๙ บาท และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมหน้ากากอนามัย โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ ชิ้น ดังนี้
          ๑. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
          ๒. โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
          ๓. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
          ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดประดู่
          ๕. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
          ๖. โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,381