พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ราย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๐๐ ชุด
          หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น การบริการตัดผมให้ฟรี ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ แจกพันธุ์กล้าไม้ เป็นต้น รวมถึง การให้ความรู้ด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,747