พศจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

          วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การสนองงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากนั้น ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ พศ.
สามารถดูภาพทั้งหมด ได้ที่ : https://www.facebook.com/www.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,822