พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ สัญจร" จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

     วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดฯ ร่วมบูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด ตลอดจนตรวจเยี่ยมพื้นที่ในภารกิจของส่วนราชการต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,791