พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูมงคลสมุทรกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางวันทอง

          วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูมงคลสมุทรกิจ (เมือง ถาวรธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางวันทอง ณ วัดบางวันทอง ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้อ่านประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางวันทอง ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,578