พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

          วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศิริศักดิ์​  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด​สมุทร​สงคราม​ รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัด​สมุทร​สงคราม​ เป็น​ประธาน​ พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์​สุวรรณ​ รอง​ผู้ว่าราชการ​จังหวัด​สมุทร​สงคราม​ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี
          ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,623