ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรับประกาศเกียรติคุณรางวัล "ระดับดีเด่น"

          วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
         โดยก่อนวาระการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒๔ รางวัล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "ระดับดีเด่น" ตามโครงการดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404