พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีฉลองอุโบสถ วัดบุญชูภาวนาราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

          วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีฉลองอุโบสถ วัดบุญชูภาวนาราม ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นายธนบดี กุสินทร์เกิด และครอบครัว ร่วมด้วย เจ้าภาพถวายที่ดิน เจ้าภาพถวายอุโบสถ เจ้าภาพถวายศาลาราย และเจ้าภาพส่วนต่างๆ ของอุโบสถ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,056