พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นวันแรก

          วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวันแรก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ จากนั้น ได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อบ้านแหลม ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรรวิหาร กราบนมัสการพระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และกราบมนัสการพระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จากนั้น ได้เดินทางไปยังวัดจุฬามณี กราบสักการะพระประธานในอุโบสถ กราบมนัสการพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี และสักการะท้าวเวสสุวรรณโณ จากนั้น ได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา เดินทางไปสักการะหลวงพ่อนิลมณี ณ โบสถ์ปรกโพธิ์ และสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบางกุ้ง อำเภอบางคนที จากนั้น ได้เดินทางไปกราบนมัสการพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เจ้าอาวาสวัดเกตุการาม โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี
          ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นายสมนึก พรหมเขียว มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
          สำหรับประวัติ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๗  จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๗ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๓ การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ เช่น นายอำเภอเมืองปัตตานี, ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม, ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คนที่ ๖๔ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

---------------------------------
ภาพ : พศจ.สส./ปชส.สส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,108