พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชากรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกรกฏ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหินและพบประชาชนในพื้นที่ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม (ระยะที่ ๑) จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง ณ บริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีการมอบหมายภารกิจหน้าที่ไปแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะการรับเรื่องร้องเรียน ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนล่วงหน้าไว้บริการแก่ประชาชนด้วย

_______________________

ภาพ : ปชส.สส./พศจ.สส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,063