พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดช่องลมวรรณาราม

          วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดเวทีประชาคมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมนำนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของจังหวัดไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ณ บริเวณอาคารโดมวัดช่องลมวรรณาราม ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลวัดประดู่ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการจัดเวทีรับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พร้อมทั้งมอบทุนอุปการะเด็กชนบท กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๕ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๐๐ ชุด พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมให้บริการประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,110