พศจ.สมุทรสงคราม ถวาย คัมภีร์บทพระธรรมเทศนา เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

     วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำคัมภีร์บทพระธรรมเทศนา เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง ๒ นิกาย เพื่อมอบแก่วัดในเขตปกครอง ใช้แสดงพระธรรมเทศนา หรือแสดงปาฐกถาธรรมในโอกาสต่างๆ ต่อไป ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๖๓๕/๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
c_26271163_635 บทพระธรรมเทศนา.pdf |
บทพระธรรมเทศนา.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,403