พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร

          วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระราชอุทิศเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

          โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 162,265