คณะสงฆ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร มอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร นำโดย พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธาน มอบข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน ๙๐ ชุด ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

โดยมี นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และนางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และหน้ากากอนามัย จำนวน ๙๐ ชุด ช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ในการนี้ คณะสงฆ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย และรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,420