โครงการปันสุข สื่อสัมพันธ์บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

          วันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และนางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำชุดหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ถวายแด่ พระราชวชิรดิลก เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พระครูประภัศร์วรพินิจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา, พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที และพระครูโกศลพิพัฒนสุนทร เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๓๗ วัด เขตปกครองอำเภออัมพวา จำนวน ๔๖ วัด เขตปกครองอำเภอบางคนที จำนวน ๒๒ วัด และคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จำนวน ๘ วัด ตามลำดับ รวม ๑๑๓ วัด เพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19) ตามโครงการปันสุข สื่อสัมพันธ์บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,414