พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

          วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
          โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม วัดเกตการาม พระอารามหลวง ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามนภาลัย (วัดเกตการามเมตตา) และวัดบางคณฑีนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามวัดบางคณฑีนอก เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว โดยจะนำไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดทั้ง ๒ แห่ง ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,414