โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสุขภาพพระสงฆ์ ลดโรค NCDs จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓

          วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสุขภาพพระสงฆ์ ลดโรค NCDs จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓ ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
          โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการและร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายเครื่องปั่นน้ำผัก ผลไม้ จำนวน ๗๕ เครื่อง แด่เจ้าอาวาสวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ทั้งนี้รวมตลอดทั้งโครงการฯ ถวายเครื่องปั่นน้ำผัก ผลไม้ทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๓ เครื่อง สนับสนุนการรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดให้ได้ฉันน้ำผัก ผลไม้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs (Non Communicable Diseases) ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,359