พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

          วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น ๑ ทำเนียบองคมนตรี สำนักงานองคมนตรี โดยมี สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ

          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พร้อมทั้งได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,423