พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พระครูวิธานกิจจาภิรม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และพระใบฎีกาเอกณัฏฐ์ วิสุทโธ เลขานุการเจ้าคณะตำบลยี่สาร-แพรกหนามแดง ร่วมด้วย นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวนวพร สิงหกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา นายอาณัติ สนธิทรัพย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้ การจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสมุทรสงคราม / การจัดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี และการร่วมการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / มาตรการปฏิบัติในพิธีทอดพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ ๒ ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,423