พศจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

          วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง พร้อมคณะพระสังฆาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามสอบวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, สนามสอบวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา และสนามสอบวัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, พระราชวชิรดิลก เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พระครูประภัศร์วรพินิจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา, พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมถวายการต้อนรับ
          ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดสอบธรรมสนามหลวงฯ ทั้ง ๓ สนาม โดยภาพรวมของการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,410