พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

          วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และร่วมกันปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ ต้นถั่วบราซิล บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัยประมาณกว่า ๓๐๐ เมตร

          จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ วัดดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมปลูกต้นรวงผื้ง และต้นสัก เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าและเกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระปลัดเจริญ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดดอนมะโนรา

          โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ อนุมัติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,455