พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน วันที่ ๓ ของการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

          วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๓ (วันสุดท้าย) ของการสอบ ณ สนามสอบ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
          จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท วันที่ ๓ (วันสุดท้าย) ของการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสงฆ์เขตปกครอง ภาค ๑๕ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ วัดประดู่ พระอารามหลวง โดยภาพรวมของการสอบในวันสุดท้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,385