พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕

          วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล อุปถัมภ์โดย พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และ ก๋วยเตี๋ยวตลอด ๔ วัน ของการสอบ อุปถัมภ์โดย พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง
          จากนั้น เวลา ๑๒.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบ และผู้เข้าสอบร่วมพิธี
          โดยในวันแรกของการสอบได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการผู้ควบคุมการสอบ และผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วย ซึ่งภาพรวมของการสอบในวันที่แรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ถวายคู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร แด่ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) โดยมี พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง เป็นผู้รับถวาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,534