จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการสืบสานประเพณี ทำบุญตักบาตรขนมครกน้ำตาลทราย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ

          วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการสืบสานประเพณี ทำบุญตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย  ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูวิมลสมุทรกิจ เจ้าอาวาสวัดแก่นจันทน์เจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายวรพงษ์ วรทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ชาวชุมชนตำบลบางพรม และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประเพณีจำนวนมาก
          ประเพณีตักบาตรขนมครกน้ำตาลทราย จัดขึ้นทุกๆ วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ริเริ่มในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยหลวงปู่โห้ อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่นจันทร์เจริญ โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านในพื้นที่ เกิดความรักใคร่กลมเกลียว และสามัคคีกัน ขนม ค-ร-ก ขนมสามัคคี ขนมของ คน รัก กัน

 

--------------------------------------
ภาพ : ปชส. สส./อบจ.สส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,771