พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

          วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ณ พระมหามณฑป ชั้นที่ ๑ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับแต่งตั้ง จำนวน ๓ รูป ได้แก่
          ๑. พระครูประภัศร์วรพินิจ (ศิวกร) ฉายา พุทฺธสาโร อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศศบ. วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองสงฆ์ เป็น เจ้าคณะอำเภออัมพวา  ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
          ๒. พระสมุห์คำนวณ ฉายา ปริสุทฺโธ อายุ ๕๒ พรรษา ๓๒ วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดแก้วเจริญ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าคณะตำบลวัดประดู่ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออัมพวา
          ๓. พระครูพิทักษ์สมุทรคุณ (บุญหยด) ฉายา วฑฺฒโน อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดโบสถ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าคณะตำบลบางกุ้ง-บางพรม เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางคนที
          ในการนี้ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีดังกล่าว
          จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ ร่วมพิธีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภออัมพวา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อ่านประกาศตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และตราตั้งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม


---------------------------------------
ภาพ : Robimink และปิยะภัทร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,757