พศจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบฯ ๒๕๖๕

          วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์และบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้หลัก “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น (ชั้น ๒) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ พระเลขานุการ พระภิกษุ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมโครงการฯ ในการนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้เกียรติร่วมพิธีและกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์และบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้หลัก “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย
          โดยทั้ง ๒ โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสมุทรสงครามให้มีประสิทธิภาพ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึง เพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการศาสนสถานให้มีความเหมาะสม สะอาด สงบ และร่มรื่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,797