พศจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์และบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้หลัก “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          จังหวัดสมุทรสงคราม โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์และบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้หลัก “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ พระเลขานุการ พระภิกษุ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการฯ
          โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์และบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้หลัก “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึง เพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการศาสนสถานให้มีความเหมาะสม สะอาด สงบ และร่มรื่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,802