พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้น ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ถวายการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ต่อด้วย การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ในช่วงบ่าย

          ในการนี้ คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฯ ทั้งสองนิกาย ผู้แทนองค์กรเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

------------------------------------

ภาพ : พศ./พศจ.สส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,797