พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสวนหลวง อำเภออัมพวา

           วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสวนหลวง ณ อุโบสถวัดสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูประภัศร์วรพินิจ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธี และนางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา อ่านประกาศตราตั้งเจ้าอาวาส ที่ ๕/๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ พระมหาจรูญ ฉายา อภิธมฺมจิตฺโต อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘ วิทยฐานะ นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนหลวง ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แต่งตั้ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,600